Jan Solberg

900 13 344

Jan.solberg@ba-tec.as

Sivilingeniør

Senior prosjekt- og byggeleder

Prosjektadministrasjon i store utbyggingsprosjekter

Bygningsfysikk

Tvisteløsning i byggesaker

Lang erfaring som byggherre, entreprenør og rådgiver for store landbaserte bygg- og anleggsprosjekter

Tor-Øystein Solberg

918 70 597

tor-oystein.solberg@ba-tec.as

Byggingeniør og finansøkonom

Prosjekt- og byggeleder

SHA-koordinator

Energirådgiver

Erfaring som SHA-KU på store kompliserte bygg- og anleggsprosjekter, Byggeleder utbygging, bygg og anlegg, prosjektleder forprosjekt og byggeprosjekter. Erfaring som både entreprenør og byggherre.