Familiens Hus Ringerike

Storgaten 11-13 i Hønefoss, om lag 6000 kvm kontor- og næringsareal. BA-TEC AS har fylt rollene som Byggherreombud, prosjektledelse, byggeledelse og energimerking i forbindelse med større og mindre ombygginger og tilpasninger

Nye Hotell Ringerike-Regulering

Prosjektledelse reguleringssak-Pågår

Hammerbrogaten 9A og B

Prosjektledelse, eiendomsutvikling regulering-Pågår

Billingstad utvikling

Prosjektledelse eiendomsutvikling

Søndre Torv 8

Prosjektledelse, byggeledelse, byggteknisk konsulentbistand

Thoresengården

Prosjektledelse, prosjektadminstrasjon, teknisk tegning, energirådgivning, teknisk bistand